Mgr. Jiří Chmelík

Kontakt 
jchmelik@mail.muni.cz
Výuka 
Výtvarná informatika
Základy počítačové grafiky
Tvorba 3D charakteru
Profil 

Identifikace osoby

  • Mgr. Jiří Chmelík, narozen 19. ledna 1983 v Bruntále.

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2007: Mgr. z Informatiky, MU, "Tvůrčí nástroj pro nefotorealistické vykreslování prostorových scén"
  • 2005: Bc. z Informatiky, MU, "Implementace filtru pro nefotorealistické zobrazení 3D scény"

Pedagogická činnost

  • 2008–doposud: výuka předmětu Výtvarná informatika (FI MU, PV097)
  • 2009–doposud: vedení cvičení k předmětu Základy počítačové grafiky (FI MU, PB009)
  • Vedení bakalářských prací a diplomových prací z oblasti výtvarné informatiky a počítačové grafiky

Vědeckovýzkumná činnost

  • Výzkum v rámci laboratoře interakce člověka s počítačem (HCI).

Vybrané publikace

  • CHMELÍK, Jiří a Jiří SOCHOR. Virtual Environment Kit for Visual Arts. In Reza Sarhangi and Carlo H. Sèquin. Proceedings of Bridges 2011: Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture. Phoenix, Arizona, USA: Tessellations Publishing, 2011. od s. 131 138, 8 s. ISBN 978-0-9846042-6-5. info
  • CHMELÍK, Jiří a Jiří SOCHOR. Body Motion Visualization in Virtual Environment. In Proceedings of the 30TH CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS. First Edition. Prague: MATFYZPRESS, 2010. od s. 119-124, 6 s. ISBN 978-80-7378-136-1. sborník konference v elektronické podobě info
  • CHMELÍK, Jiří a Jiří SOCHOR. Virtual Environment for Designing Geometrical Sculptures. In Sigrad '09,The Annual Sigrad Conference, Special Theme: Visualization and Design. Goteborg, Sweden: Chalmers University of Technology, 2009. od s. 11-18, 8 s. ISSN 1650-6340. info
Ukázky prací