Úvod

Ateliér grafického designu a multimédií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity se v současné době orientuje především na digitální média, která v dnešní době větší měrou nahrazují média tištěná. V rovině zvládnutí kvalitního grafického designu se jedná o problém totožný, nicméně digitální média otevírají nové možnosti v komunikaci s konzumentem. Z toho vyplývají nové interpretace zadání studentských prací, kdy informatické vzdělání studentů je velkou výhodou. Do budoucna AGD+M chce rozvíjet tuto interdisciplinaritu a zpracovávat témata jako například vizualizace dat, programování generativního designu, tvorba aplikací pro interaktivní média, animace, 3D digitální modelování a 3D tisk, e-publishing, webdesign, tvorba fontů, tvorba her a interaktivní informační grafiky.