O ateliéru

Co je to agd+m?

Ateliér grafického designu a multimédií se od roku 1998 věnuje spojení oborů grafického designu a informatiky. Systematická výuka grafického designu dobře zapadá do širšího pojetí dovedností, které patří k bezprostřední blízkosti studia informatiky jako matematicko-technické disciplíny.

Předměty

Dnes se na Ateliéru grafického designu a multimedií vyučují teoretické a praktické předměty: Základy vizuální komunikace, Grafický design, Typografie, Písmo, Konceptuální a intermediální tvorba, Tvorba 3D charakteru, Fotografie, Digitální fotografie, Výtvarná informatika, Architektonický prostor, Video a film, Animace a vizualizace a Večerní kresba.

Výtvarný plenér

AGDM každoročně pořádá Výtvarný plenér, kde realizuje výtvarné a fotografické úkoly spojené s prostředím a krajinou.

Zájezdy na výstavy

AGDM dále pořádá zájezdy na exkurze výstav ve Vídni, Praze, Bratislavě, aj. Nedílnou součástí výuky jsou také návštěvy výstav v Brně (například Bienále grafického designu v Brně).

Výstavní činnost

Ateliér se věnuje výstavní činnosti (založení Bezejmenné galerie), prezentací prací studentů a pedagogů v galeriích a výstavních prostorách po celé ČR. Významnou realizací AGDM byla v roce 2010 výstava 10. výročí AGDM v Galerii Prostor R2, Galerii U dobrého pastýře a Galerie Kabinet v Brně.

Závěrečné práce

Vybraní absolventi AGDM mají možnost v tomto ateliéru završit své studium bakalářskou či diplomovou prací.

Historie ateliéru

Na fakultě samé začala systematická výuka typografie, grafického designu a písma spoluprací s externím učitelem Vítězslavem Švalbachem, jenž v té době působil kmenově na Pedagogické fakultě MU a Fakultě výtvarných umění VUT. Jeho přednášky a cvičení byly zpočátku doplněním všeobecně zaměřených předmětů, které studentům informatiky doplňovaly a rozšiřovaly jejich specializované zaměření na informatiku. Předměty Typografie, Grafický design a Písmo vyučované v rámci specializace grafického designu dobře zapadaly do širšího pojetí dovedností, které patří bezprostřední blízkosti studia informatiky jako matematicko-technické disciplíny. Souvisí to přímo s humanizací nebo humanitními aplikacemi informatiky, které přirozeně patří na informatiku rozvíjenou na tradiční všeobecně zaměřené univerzitě. Stojí ovšem za připomenutí i skutečnost, že významná část práce prvního čestného doktora Fakulty informatiky, profesora Stanfordovy univerzity Donalda E. Knutha, se týkala nejen oblasti fundamentů programování a pomocí počítačů realizovaných postupů výpočtů, ale také oblasti počítačem realizované typografie a návrhu počítačovými prostředky generovaných sad písma použitelných ke špičkové typografii vhodné pro sazbu náročných matematických textů. Počátky výuky typografie na Fakultě informatiky na udělení jeho doktorátu časově bezprostředně navazovaly. Projekt Ateliéru grafického designu, který pro předložení Vědecké radě Fakulty informatiky v roce 1998 zpracovali V. Švalbach a J. Eliška, vedl ke sloučení tohoto zaměření s předmětem Výtvarná informatika vyučovaným Ivem Serbou a následnému vzniku Ateliéru grafického designu a multimédií Fakulty informatiky. Na jeho půdorysu došlo k dalšímu personálnímu posílení a postupnému rozšíření o další předměty — Základy vizuální komunikace, Fotografie, Výtvarná anatomie, Architektonický prostor, Digitální fotografie a Výtvarný plenér. Založena byla Bezejmenná galerie, jejíž pravidelné vernisáže se staly nedílnou součástí kulturního života na Fakultě informatiky významně přesahujícího do kulturního života v městě Brně.